IDENTIFIKUJTE SVOJE RIZIKÁ PRE OCHRANU SVOJHO MAJETKU

 • zabezpečovacie systémy
 • kamerové systémy
 • elektrická požiarna signalizácia
 • hlasitá signalizácia požiaru
 • elektroinštalácie
 • centralizovaný pult ochrany

Zabezpečovacie systémy

Elektronický zabezpečovací systém firmy Transmont

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sa v súčasnosti stávajú už štandardnou súčasťou elektroinštalácie v nových, rekonštruovaných budovách a rodinných domoch.

Finančne náročná investícia, ktorú EZS v rámci vnútornej elektroinštalácie predstavovala, sa dá v súčasnej dobe cenovo porovnať pri jednoduchých systémoch EZS napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v bežnej domácnosti samozrejmosťou, takže už je dnes dostupná pre každého.

Samozrejme iná bude hodnota EZS určeného pre zabezpečenie panelákového bytu a iná pre zabezpečenie luxusnej vily. V dnešnej dobe sa už stiera rozdiel medzi klasickou elektroinštaláciou a ostatnými elektrickými zariadeniami, ktoré prispievajú ku komfortnému bývaniu.

Rozdelenie EZS vo vzťahu k priestorovému umiestneniu

 • Obvodová ochrana – signalizuje narušenie obvodu objektu, pričom obvodom sa obvykle rozumie katastrálna hranica objektu
 • Plášťová ochrana – signalizuje narušenie plášťa objektu, pričom plášťom rozumieme stavebné časti chráneného objektu
 • Priestorová ochrana – je ochrana interiéru objektu
 • Predmetová ochrana – sa aplikuje pri ochrane cenných predmetov (umelecké diela a pod.) Z hľadiska prenosu informácie o poplachu
 • Lokálne systémy – pri vzniku poplachu je spustená akustická a optická signalizácia priamo v chránenom objekte alebo v jeho blízkosti
 • Komunikačné systémy – akustická a optická signalizácia, prenos hlasovej a SMS správy o poplachu prostredníctvom telekomunikačnej siete – pevná linka, mobil GSM na zvolené telefónne čísla PCO systémy – indikácia komunikačná s výstupom na vybranú bezpečnostnú službu, ktorá vykoná fyzický výjazd do objektu.

Rozdelenie z hľadiska stupňa rizika

Pre stanovenie kategórie rizika a z toho vyplývajúcej požadovanej úrovne ochrany objektu je rozhodujúcich viacero vstupných faktorov, ktoré posudzujeme v širších súvislostiach.

V zásade sa riziká členia do troch skupín, ku ktorým sú ďalej kategorizované technické prostriedky. Ich použitie potom určuje stupeň rizika, v ktorom je PSN priradené:

 • Nízke riziko
 • Stredné riziko
 • Vysoké riziko

Máte záujem o spoľahlivý bezpečnostný systém? Kontaktujte nás.

Náš sortiment zahŕňa:

Ústredňa

Prijíma a vyhodnocuje signály z detektorov a všetkých zariadení v sieti a na základe ich dát rozhoduje o vyhlásení poplachu a riadi funkčnosť celého systému. Základným predpokladom pri výbere ústredne je počet slučiek v objekte - na každú slučku pripadá jeden snímač, detektor v sieti. Ústredne sa vyrábajú v rozličných množstvách slučiek - 4, 8, 16, 24 a viac. Rozsiahlym objektom ako sú hotely či továrne vieme vytvoriť sieť tvoriacu až 192 slučiek. Ústredňa môže zahŕňať viac podsystémov, čo umožňuje zlúčiť viacero samostatných užívateľov/firiem do jednej ústredne (je to výhodnejšie pre jednotlivcov) pri zachovaní samostatnosti daných používateľov.

Klávesnica

Slúži na komunikáciu s ústredňou - zapínanie/vypínanie systému, na prehliadanie udalostí, poplachov, pridávanie nových užívateľov a pod. Väčšina ústrední podporuje pripojenie viacerých klávesníc do systému.

Infrapasívny detektor (PIR snímač)

Pre zaznamenanie pohybu v objekte sa využívajú infrapasívne detektory alebo aj PIR senzory. Tieto snímače fungujú na princípe monitorovania teploty prostredia a prípadných zmien pri pohybe osoby či zvieraťa v okolí. Je možné ich kombinovať s inými senzormi pre presnejšiu detekciu a vylúčenia možných falošných poplachov.

Akustický detektor rozbitia skla

Tieto detektory sa používajú v miestnostiach so sklenenou výplňou a na základe zachyteného zvuku rozbitia skla vyvolajú poplach. Zvuk analyzujú s internou databázou rozbitia rôznych typov skiel, na základe ktorej vyhodnotia či ide o poplach.

Magnetické detektory

Vyrábajú sa v rôznych prevedeniach v závislosti od použitia - zápustné, kovové pojazdné vhodné na garážové brány a pod. Sú skvelým doplnkom na trezory či iné druhy dvier, ktoré pri odpojení vyšlú signál do ústredne (v prípade, že bol objekt zaheslovaný).

Požiarny detektor

Detektor požiaru či dymu patrí k bežnej súčasti elektronického zabezpečovacieho systému, podľa spôsobu detekcie sa delia na optické a tepelné.

Sirény

Sirény ponúkame vonkajšie, vnútorné ale aj v podobe majákov. Úlohou sirén je upozorniť okolie v prípade narušenia objektu. Siréna obsahuje aj blikajúce svetielko. Externé sirény sú odolné, pripravené čeliť poveternostným no i mechanickým vplyvom. Siréna je vybavená vlastným akumulátorom, v prípade fyzického poškodenia sirény.

GSM Komunikátor

Ak ústredňa nie je pripojená na telefónnu linku, je možné pripojiť ju na GSM komunikátor, ktorý komunikuje bezdrôtovo prostredníctvom textovej alebo zvukovej informácie. Tento hlásič Vás bude informovať o stavoch v objekte - môže Vám zasielať upozornenia o signáloch z detektorov, havarijné alebo poruchové stavy zabezpečovacích systémov a pod.

Záložný zdroj

Bezúdržbové akumulátory, ktoré zabezpečia prevádzku systémov v prípade výpadku prívodu elektrickej energie. Veľkosť záložného zdroja sa odvíja od množstva zariadení zapojenom v zabezpečovacom systéme.


TRANS-MONT | Prešov

Ponúkame návrh, plánovanie, tvorbu technickej dokumentácie, inštaláciu a servis zabezpečovacích zariadení. Ponúkame aj elektroinštaláciu pre zabezpečenie Vášho objektu.

Viac info

Kontakt

TRANS-MONT, s.r.o.
Suvorovova 4/A
080 01 Prešov
Slovenská republika

0903 260 461
info@transmont.sk
NÁJSŤ NA MAPE SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAME

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: